Home
Voorheen: Forensenbelasting In Steenwijkerland

Actie tegen Forensenbelasting in geheel Nederland

.      

                             
 

Uiterst onvriendelijk en ondemocratisch

Grondslag forensenbelasting

Wat kost het na 2004.

Wat is uw onderkomen waard.

Hoe komt de gemeente aan uw gegevens.

Waarvoor is forensenbelasting

Argumenten voor bezwaren.

Van wie is deze site.

Contact 

Eigenaren van recreatiewoningen betalen Onroerend Zaak Belasting, Forensenbelasting en de recreatiewoning wordt ook belast in box 3 inkomstenbelasting. Het komt vaak voor dat de gemeente geen enkele dienst verleent aan eigenaren van recreatiewoningen omdat deze eigenaren zelf zorgen voor afvoer van vuilnis, verlichting op het park, etc. Bovendien kunnen de eigenaren geen enkele invloed uitoefenen op de gemeente omdat men geen stemrecht heeft in de gemeente waar de recreatiewoning staat. Omdat wij als vaste gast op geen enkele wijze door de gemeente over de forensenbelasting worden geïnformeerd , wij geen enkele politieke invloed kunnen uitoefenen op de besluitene van de gemeenteraad (wij zijn alleen maar te gast in de gemeente, maar  moeten wel betalen) is de forensenbelasting een absoluut onvriendelijke en ondemocratisch belasting die gewoon niet thuis hoort in Nederland.


Voor Steenwijkerland: In veel gemeenten wordt deze belasting dan ook niet geheven. De bedragen van de gemeentes waar deze belasting wel wordt geheven verschillen enorm.Met deze site wil ik als vaste gast van  Steenwijkerland zoveel mogelijk informatie verzamelen om u allen zo goed mogelijk daarvan te kunnen voorzien.

Wilt u ook mee-protesteren tegen de heffing van Forensenbelasting van uw recreatiewoning in Nederland, stuur dan een mailbericht met uw contactgegevens naar het mail adres onder 'contact'. Vervolgactie: Een petitie zal worden opgesteld en ingediend bij de 2e kamer. U zult per mail gevraagd worden de petitie te ondersteunen. Eventuele alternatieve acties zullen nog bekend gemaakt worden.

Voor het laatst bijgewerkt 15-07-2009

Hans Forens